Takk for din betaling!

Vi i EYP Norge takker deg for din betaling, du er nå offesielt medlem og kan søke om reiserefusjon, stemme ved generalforsamlingen og mye mer! Kontakt oss på mail eller facebook hvis du har noen spørsmål. Ha en videre god dag!