Center for Internationalisation of Education recap the National Session in Bergen 2015

Center for Internationalisation of Education recap the National Session in Bergen 2015

Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) skrev om Nasjonalsesjonen i Bergen på sidene sine, og har også skrevet om hvordan skoler kunne melde seg på nasjonalsesjonen i 2015. Les om det her.
Kanskje det er relevant for din skole neste år?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.