The National Session

Nasjonalsesjoner i EYP Norge avholdes årlig i september, og gjennomføres over tre dager. Sesjonen gjennomføres i tråd med oppbyggingen til en internasjonal sesjon, men over et kortere tidsrom. Årets nasjonalsesjon er organisert av Eva Thorshaug og Mats Jensen, og vil avholdes i Oslo i midten av september. Delegater ved nasjonalsesjonen velges ut i skoledelegasjoner, hvor mangfold og geografisk variasjon settes høyt. Sesjonen fungerer som en utvelgelsesprosess, i tillegg til en uformell læringsarena i seg selv, der fire skoler vil velges ut til å representere EYP Norge internasjonalt det kommende året. Mer informasjon om hvordan en sesjon gjennomføres finnes under “What is a session” på denne nettsiden.

Er du interessert i å delta på årets nasjonalsesjon? Vi sender ut invitasjon til å melde seg på til alle videregående skoler i Norge, så kontakt skolen din for informasjon om hvordan du kan representere skolen på nasjonalsesjonen.