Regional Sessions

Regionalsesjoner i EYP Norge avholdes årlig i perioden januar til februar. Disse fungerer som forkortede versjoner av nasjonale og internasjonale sesjoner, med samme oppbygging og gjennomføring. I EYP Norge gjennomføres regionalsesjonene over to dager, der den første dagen begynner med teambuilding og deretter komitearbeid. Dag to er i sin helhet en gjennomføring av generalforsamlingen, der resolusjonene skrevet under dag en debatteres og voteres. Mer informasjon om hvordan en sesjon gjennomføres kan du finne under “What is a session”.