Regional Sessions

Regionalsesjoner i EYP Norge avholdes årlig i perioden januar til februar. Disse fungerer som forkortede versjoner av nasjonale og internasjonale sesjoner, med samme oppbygging og gjennomføring. I EYP Norge gjennomføres regionalsesjonene over to dager, der den første dagen begynner med teambuilding og deretter komitearbeid. Dag 2 er i sin helhet en gjennomføring av generalforsamlingen, der resolusjonene skrevet under dag 1 debatteres og voteres. I 2019 arrangerte vi 4 regionalsesjoner: i Oslo, Trondheim, Bergen og Sandnes. For å se bildene og annen info fra regionalsesjonene kan du gå inn på Regional Sessions of EYP Norway på Facebook.

Mer informasjon om hvordan en sesjon gjennomføres kan du finne under “What is a session”.