Join us!

I henhold til statuttene våre er medlemskap i EYPNAA åpent for alle som:

  • Har representert Norge på et arrangement som er godkjent av generalforsamlingen (dette gjelder for eksempel nasjonalsesjonen)
  • Har deltatt på internasjonal sesjon for et annet land, men nå er bosatt i Norge.
  • Har skrevet individuell søknad, og fått denne godkjent av styret i EYPNAA.

Medlemskapet koster 50 NOK per år, og det er mulig å betale for flere år om gangen. Som medlem har du flere fordeler. I tillegg til jevnlig informasjon om hva som skjer i Europa, og hvilke muligheter du har til å delta som officials (chair, journalist og organiser) eller delegat, kan også styret bistå deg i søknadsarbeidet. Du vil også bli prioritert som official til den norske nasjonalsesjonen, samt motta informasjon om hva som skjer både lokalt og nasjonalt i Norge.

Medlemsskapet kjøpes primært via PayPal, og ved å fylle ut skjemaet under vil du bli dirigert til betalingssiden.

Fyll inn skjemaet på følgende måte:

 

Epost: Din foretrukne epost for kontakt.

Emne: Betaling for medlemskap i EYPNAA

Melding: Ditt navn


Vennligst oppgi sikkerhetskoden:
security code
Sikkerhetskode:

Betal Medlemskap

Dersom du har problemer med å registrere deg, eller andre spørsmål om medlemskap, vennligst kontakt oss på eypnaa@eyp.no