Hva er EYP?

Europeisk ungdomsparlament (EYP) er en internasjonal organisasjon som arbeider for å øke bevissthet rundt europeisk politikk og samarbeid blant elever i den videregående skolen. Vi anser oss for å være et “alternativt utdanningsprogram” med den visjon å skape debatt, engasjement og bevissthet hos dagens unge, gjennom uformell læring. Ikke minst er EYP en fantastisk arena å få utprøvd gruppearbeid og presentasjoner i full forsamling. Det finnes en variasjon av sesjoner som strekker seg over et ulikt antall dager, hvor alle følger den samme strukturen. Vi har endagssesjoner som komprimerer alle modulene for å gi nye elever et inntrykk av EYP, regionalsesjoner som samler skoler i en bestemt region til en to dager lang sesjon, i tillegg til nasjonalsesjonen som hvert år foregår i september. Denne varer i tre dager og fungerer i tillegg til å være en god læringsplattform, som en utvelgelsesprosess hvor de elevene som skal representere EYP Norge internasjonalt velges ut. De skolene som blir valgt ut til dette får reise på internasjonale sesjoner, som strekker seg over lenger tid og befinner seg i ulike vertsland i Europa hver gang. Disse kan du finne mer informasjon om ellers på nettsidene. Dersom du som lærer er lærerrepresentant på nasjonalsesjonen vil du få tilbud om et alternativt opplegg mens elevene arbeider. Vi ønsker å spre kunnskap om vår organisasjon, hvordan dere som lærere kan tilby uformell læring til deres elever og viktigheten av internasjonalisering av utdanning. Under nasjonalsesjonen benytter vi oss derfor av muligheten til erfaringsutveksling med deltakende lærere.

Hvis du har konkrete spørsmål kan du kontakte styret på eypnaa@eyp.no