Bli involvert i EYPNAA

Hvis du har deltatt på en regional- eller nasjonalsesjon arrangert av EYP i Norge, vil vi gjerne vil ha deg med som medlem i EYPNAA!

Våre sesjoner blir arrangert av den frivillige organisasjonen European Youth Parliament Norway Alumni Association, eller EYPNAA for enkelhets skyld. Vi er alltid i gang med å planlegge nye sesjoner og andre arrangementer, og her kan også du bidra.

Hva er EYPNAA?

EYPNAA er den frivillige medlemsorganisasjon til EYP Norge, og har eksistert siden 2001. Organisasjonens målsetninger er å øke bevisstheten rundt europeiske spørsmål, oppfordre til aktivt europeisk medborgerskap og motivere ungdom til å engasjere seg i europapolitiske spørsmål. Videre ønsker vi å skape en arena for ungdom som fremmer interkulturell forståelse, dialog og ikke minst idé- og meningsmangfold. Selv om vi diskuterer mange europeiske problemstillinger er og blir EYPNAA en politisk uavhengig organisasjon. Vi har aktive medlemmer fra både ja og nei-siden i den norske EU- debatten, og ønsker å fortsette med dette. EYPNAA har også et stort sosialt aspekt. Gjennom lokallagene, julebord og lignende samles vi flere ganger i året. På denne måten treffer du ikke bare de du allerede kjenner, men også mange fra tidligere sesjoner i inn- og utland.

Medlemsfordeler

EYPNAA-medlemmer deltar på nasjonalsesjonene som officials, det vil si som arrangører (organisers), medlemmer av media teamet (journalister og editors) og kommitéledere (chairs). Siden vi har et begrenset antall officials-plasser blir EYPNAAs medlemmer prioritert foran andre norske alumni når plassene skal fylles. Alumni er fellesbetegnelsen for alle norske som har deltatt på et EYP arrangement enten i Norge eller utlandet. 

Som medlem mottar du også jevnlig informasjon om hva som skjer både lokalt og nasjonalt i Norge så vel som i resten av Europa, og kan dermed søke deg til disse sesjonene. Hvert år har vi medlemmer som reiser til land rundt i hele Europa for å dra på sesjoner. Styret hjelper deg selvsagt med søknaden din dersom du ønsker dette. Det er heller ingen forutsetning å ha representert Norge internasjonalt for å bli medlem, da EYP er mye mer enn dette.

Som medlem har du også stemmerett på den årlige generalforsamlingen. På denne måten har du direkte innflytelse på organisasjonens retning og målsetninger. Generalforsamlingen er organisasjonens øverste demokratiske organ og legger føringer på aktiviteter og utviklingen for det kommende året. Bli med og form organisasjonen vår!

Hvor aktiv vil du være?

Noen tenker du kanskje at de ikke kan bli medlem siden de skal tilbringe et år i militæret, på folkehøgskole eller lignende. Dette er altså ingen begrensning for medlemskap. Det er fullt og helt opp til deg hvor aktiv du vil være, noe som også speiler organisasjonen i dag. Vi har medlemmer som jobber med EYP daglig gjennom styreverv, lokallag og prosjektgrupper, mens andre bidrar under arrangementene, og atter andre som er passive medlemmer. Flere av disse studerer eller jobber over hele Norge, og også utenlands. Som du ser ligger det dermed ingen begrensninger i lokaliseringen. Dette betyr at du selv finner den medlemskapsformen som passer best for deg. Og som du allerede vet – ting forandrer seg. Dette gjør at aktivitetsnivået ditt kan variere fra år til år, og måned til måned.

Noe for deg?

Dersom dette er noe du har lyst til å drive med videre er den enkleste måten å engasjere deg på å betale medlemsavgiften på 50 kroner via denne linken: http://www.eyp.no/join-us/

På denne måten får du tilgang til medlemssidene våre på nett, samtidig som vi får lagt deg inn i e-postlisten vår. En annen måte å melde seg inn på er å sende en e-post til members@eyp.no, og så sender vi deg en faktura i stedet.

Lokallag:

I EYP Norge har vi fire aktive lokallag som koordinerer dag-til-dag aktiviteten i organisasjonen. Hvis du vil bli involvert i EYP i Norge oppforder vi deg til å kontakte lokallaget i din region, som finnes i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Alle lokallagene er mer eller mindre aktive, og har jevn aktivitet som møter, endagssesjoner og regionalsesjoner. Lokallagene i EYP Norge er et lavterskeltilbud der alle som vil skal kunne være velkomne. Alle lokallagene har egne statutter, en styrestruktur som velges årlig, og en facebookgruppe der det meste av kommunikasjonen foregår. Vi har også et femte lokallag for norske EYPere i utlandet, som av naturlige årsaker ikke avholder jevnlige møter.

  
For mere informasjon vennligst kontakt ditt respektive lokallag:

Oslo:

Mail: oslo@eyp.no

Facebook: EYPNAA Øst

Bergen:

Mail: bergen@eyp.no

Facebook: EYPNAA Bergen

Trondheim:

Mail: trondheim@eyp.no

Facebook: EYPNAA Trondheim

Tromsø:

Mail: tromsø@eyp.no

Facebook: EYPNAA Tromsø

Abroad:

Facebook: EYPNAA Abroad


Hvis det ikke finnes et lokallag i nærheten av der du bor, kan du kontakte det som er nærmest der du bor, eller du kan prøve å starte ditt eget lokallag. Det har tidligere vert forsøk på å starte lokallag i både Lillehammer, Stavanger/Sandnes og Kristiansand, men disse har svunnet hen på grunn av manglende medlemmer i regionene.


I statuttene til EYP Norge står det følgende om Lokallag:

§7 (Lokallag)

Lokal- og fylkeslag kan dannes dersom alle de følgende momenter er oppfylt:

i. minimum 2 medlemmer som er bosatt eller folkeregistrert i samme fylke eller mindre geografisk område ønsker det

ii. det ikke eksisterer et lokal- eller fylkeslag i område allerede, eller det eksisterende lokal- eller fylkeslaget samtykker

iii. det avholdes et stiftelsesmøte der det dannes egne vedtekter om valg og sammensetning av styret, og regler for oppløsning av lokallaget.

Ved andre spørsmål, kontakt gjerne styret på mail: eypnaa@eyp.no