Bli involvert i EYP

Lokallag:

I EYP Norge har vi fire aktive lokallag som koordinerer dag-til-dag aktiviteten i organisasjonen. Hvis du vil bli involvert i EYP i Norge oppforder vi deg til å kontakte lokallaget i din region, som finnes i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Alle lokallagene er mer eller mindre aktive, og har jevn aktivitet som møter, endagssesjoner og regionalsesjoner. Lokallagene i EYP Norge er et lavterskeltilbud der alle som vil skal kunne være velkomne. Alle lokallagene har egne statutter, en styrestruktur som velges årlig, og en facebookgruppe der det meste av kommunikasjonen foregår. Vi har også et femte lokallag for norske EYPere i utlandet, som av naturlige årsaker ikke avholder jevnlige møter.

  
For mere informasjon vennligst kontakt ditt respektive lokallag:

Oslo:

Mail: oslo@eyp.no

Facebook: EYPNAA Øst

Bergen:

Mail: bergen@eyp.no

Facebook: EYPNAA Bergen

Trondheim:

Mail: trondheim@eyp.no

Facebook: EYPNAA Trondheim

Tromsø:

Mail: tromsø@eyp.no

Facebook: EYPNAA Tromsø

Abroad:

Facebook: EYPNAA Abroad


Hvis det ikke finnes et lokallag i nærheten av der du bor, kan du kontakte det som er nærmest der du bor, eller du kan prøve å starte ditt eget lokallag. Det har tidligere vert forsøk på å starte lokallag i både Lillehammer, Stavanger/Sandnes og Kristiansand, men disse har svunnet hen på grunn av manglende medlemmer i regionene.


I statuttene til EYP Norge står det følgende om Lokallag:

§7 (Lokallag)

Lokal- og fylkeslag kan dannes dersom alle de følgende momenter er oppfylt:

i. minimum 2 medlemmer som er bosatt eller folkeregistrert i samme fylke eller mindre geografisk område ønsker det

ii. det ikke eksisterer et lokal- eller fylkeslag i område allerede, eller det eksisterende lokal- eller fylkeslaget samtykker

iii. det avholdes et stiftelsesmøte der det dannes egne vedtekter om valg og sammensetning av styret, og regler for oppløsning av lokallaget.

Ved andre spørsmål, kontakt gjerne styret på mail: eypnaa@eyp.no