• Travel blog
 • About Us

  Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram der elever i videregående skoler i 40 land i Europa kommer sammen for å diskutere felles politiske problemstillinger. Læringsprogrammet er underlagt Schwartzkopf-stiftelsen og har internasjonalt sekretariat i Berlin. Programmets beslutningsorgan er the Board of National Committees der alle nasjonalkomiteene er representert, og Governing Body som er valgt av tidligere deltakere og nasjonalkomiteene.

   

  EYP i Norge ble stiftet i 2002, og har siden det avholdt årlige såkalte National Selection Conferences (NSC) der delegater fra videregående skoler over hele landet møtes til diskusjon og sosial utveksling. NSC-ene er også arena for utvelgelse av delegasjoner til de noe større Internasjonale Sesjonene som blir avholdt tre ganger årlig.

  EYP Norge er strukturelt delt opp i Nasjonalkomitteen (NK) med ansvar for økonomi og det juridiske, og EYPNAA – medlemsorganisasjonen med ansvar for medlemmene, og å arrangere den årlige Nasjonalsesjonen.

  Les mer om de to organene her:

  Nasjonalkommitteen

  EYPNAA – EYP Norway Alumni Organisation