Å drive lokallag

I Norge har vi aktive regionallag i Oslo, Bergen, Trondheim, Rogaland og Kristiansand. Disse drives av lokale EYPere. De fleste som er med i lokallagene har tidligere vært deltagere på sesjoner, men dette er ikke et krav for å delta på møtene. Ønsker du derimot å reise ut som official (se posten “medlemsfordeler” for forklaring”) kreves det at du har vært delegat på en tidligere sesjon.

 

For å stifte et lokallag er det en rekke forutsetninger som må være til stede:

  1. Minimum 2 medlemmer som er bosatt eller folkeregistrert i samme fylke, eller mindre geografisk område ønsker det.
  2. Det ikke eksisterer et lokal-eller fylkeslag i området allerede, eller det eksisterende lokal-eller fylkeslaget samtykker.
  3. Det avholdes et stiftelsesmøte der det dannes egne vedtekter om valg og sammensetning av styret, og regler om oppløsning av lokallaget.

 

Lokallagene har som hensikt å være et sosialt samlingssted for EYPNAAs medlemmer som tilbyr erfaringsutveksling og noe akademisk arbeid. I tillegg skal de være en ressurs rundt regionale sesjoner og arbeide for å øke engasjementet og interessen for organisasjonen.

 

Lokallagene kan organisere arrangementer, og de står fritt til å gjøre det slik de ønsker. Dersom de skal representere EYPNAA utad (f.eks. i kontakt med skoler) må styret holdes oppdatert. Hvis lokallaget har en idé om en slik aktivitet kan de sende inn en forespørsel til EYPNAA-styret.

Ved konkrete spørsmål kontakt oss gjerne på mail: eypnaa@eyp.no